RUB
Prof-AGRO-KorM, KFH tại Novokubansk | Cửa hàng trực tuyến Prof-AGRO-KorM, KFH Novokubansk (Nga)
Premium Gold

Prof-AGRO-KorM, KFH

+7 (952) 821-47-99
Quầy trưng bày
Thức ăn cho gà thịt từ 0-14 ngày
Thức ăn cho gà thịt từ 0-14 ngày
31500 RUB
Thức ăn cho gà thịt 29-45 ngày
Thức ăn cho gà thịt 29-45 ngày
29000 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho thủy cầm PK-21
Thức ăn hỗn hợp cho thủy cầm PK-21
30000 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
35500 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PK-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PK-1
28000 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PC-2
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PC-2
29500 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho chim cút DK-50
Thức ăn hỗn hợp cho chim cút DK-50
34000 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho heo con KK-50
Thức ăn hỗn hợp cho heo con KK-50
30000 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho lợn con SKK-51
Thức ăn hỗn hợp cho lợn con SKK-51
26500 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho bê KK-62
Thức ăn hỗn hợp cho bê KK-62
29000 RUB
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
35500 RUB
Thức ăn cho gà thịt trong 15-28 ngày
Thức ăn cho gà thịt trong 15-28 ngày
30500 RUB
Thức ăn cho gà thịt từ 0-14 ngày
Thức ăn cho gà thịt từ 0-14 ngày
Thức ăn cho gà thịt 29-45 ngày
Thức ăn cho gà thịt 29-45 ngày
Thức ăn hỗn hợp cho thủy cầm PK-21
Thức ăn hỗn hợp cho thủy cầm PK-21
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PK-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PK-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PC-2
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PC-2
Thức ăn hỗn hợp cho chim cút DK-50
Thức ăn hỗn hợp cho chim cút DK-50
Thức ăn hỗn hợp cho heo con KK-50
Thức ăn hỗn hợp cho heo con KK-50
Thức ăn hỗn hợp cho lợn con SKK-51
Thức ăn hỗn hợp cho lợn con SKK-51
Thức ăn hỗn hợp cho bê KK-62
Thức ăn hỗn hợp cho bê KK-62
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Thức ăn cho gà thịt trong 15-28 ngày
Thức ăn cho gà thịt trong 15-28 ngày
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Thức ăn cho gà thịt từ 0-14 ngày
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
31500 RUB
Wholesale:
 • 30500 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 0 đến 14 ngày PC - 5 - 1
Nhóm: Phụ gia chăn nuôi
Thức ăn cho gà thịt 29-45 ngày
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
29000 RUB
Wholesale:
 • 28000 RUB/t  - từ 2 t
thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (Kết thúc) PC - 5 - 3
Nhóm: Thức ăn gia cầm
Thức ăn hỗn hợp cho thủy cầm PK-21
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
30000 RUB
Wholesale:
 • 29000 RUB/bao túi  - từ 2 bao túi
Thức ăn hỗn hợp cho thủy cầm (bắt đầu) PC - 21
Nhóm: Phụ gia chăn nuôi
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
35500 RUB
Wholesale:
 • 34000 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây hậu bị 0 - 8 tuần
Nhóm:  Thức ăn sinh vật cho động vật nông nghiệp
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PK-1
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
28000 RUB
Wholesale:
 • 26000 RUB/bao túi  - từ 2 bao túi
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ (Đàn công nghiệp) từ 17 tuần tuổi.
Nhóm:  Thức ăn sinh vật cho động vật nông nghiệp
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ PC-2
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
29500 RUB
Wholesale:
 • 28000 RUB/bao túi  - từ 2 bao túi
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ (bắt đầu) PC - 2
Nhóm: Thức ăn tổng hợp
Thức ăn hỗn hợp cho chim cút DK-50
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
34000 RUB
Wholesale:
 • 32000 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho chim cút (bắt đầu) DK - 50
Nhóm: Thức ăn tổng hợp
Thức ăn hỗn hợp cho heo con KK-50
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
30000 RUB
Wholesale:
 • 29000 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho heo con (Bắt đầu) KK - 50 
Nhóm: Thức ăn cho lợn
Thức ăn hỗn hợp cho lợn con SKK-51
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
26500 RUB
Wholesale:
 • 25000 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho lợn con (Tăng trưởng) SKK - 51
Nhóm: Thức ăn cho lợn
Thức ăn hỗn hợp cho bê KK-62
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
29000 RUB
Wholesale:
 • 27000 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho bê (bắt đầu) KK - 62
Nhóm: Thức ăn có khoáng chất
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây (bắt đầu) PK-11-1
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
35500 RUB
Wholesale:
 • 34000 RUB/t  - từ 2 t
Thức ăn hỗn hợp cho gà tây hậu bị 0 - 8 tuần
Nhóm: Thức ăn tổng hợp
Thức ăn cho gà thịt trong 15-28 ngày
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
30500 RUB
Wholesale:
 • 28500 RUB/bao túi  - từ 2 bao túi
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (Tăng trưởng) PC - 5 - 2
Nhóm: Men cho thức ăn gia súc
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Krasnodarskij territories,  Novokubansk,  352240,  st. Dobrolyubova, house 1 / 7

Thủ trưởng

Rodionov Maksim Vladimirovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
WhatsApp:
+79528214799
LiveInternet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Prof-AGRO-KorM, KFH. Tất cả thông tin về Prof-AGRO-KorM, KFH tại Novokubansk (Nga).